Aanpak zoekwoordonderzoek

Organisatietype
We gaan uit van een non-profitorganisatie die vrijwilligers bemiddelt voor alleenstaande ouderen, chronisch zieken en kinderen met een handicap in de regio Utrecht. De organisatie wil het bezoek aan haar vernieuwde website verhogen.

Doelgroepen
Doelgroepen zijn in de eerste plaats: ouders met een gehandicapt kind, volwassenen met ouders op leeftijd, chronisch zieken en zelfstandig wonende gehandicapten. De tweede hoofddoelgroep wordt gevormd door betaande vrijwilligers, mogelijke nieuwe vrijwilligers en studenten, in de eerste plaats van mbo en hbo-opleidingen zorg- en welzijn die stage moeten lopen. Welke groepen potentiële vrijwilligers kansrijk benaderd kunnen worden kan afgeleid worden uit het bestaande vrijwilligersbestand en uit talloze onderzoeksrapporten die op dit gebied gepubliceerd zijn. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) laat zien dat in het vrijwilligerswerk in zorg- en welzijn vooral vrouwen actief zijn tussen 40 en 60 jaar met een middelbare opleiding. Zij hebben vaak al grotere kinderen, maar verrichten graag zorgtaken naast eventueel werk en privéleven. Je kunt je site daarop aanpassen, bijvoorbeeld door de bezoeker in de U-vorm aan te spreken. Maar dit is slechts een algemeen beeld.

Een ambitieuze organisatie probeert niet alleen te vissen in de vijver waarin alle andere zorg- en welzijnsorganisaties, zoals verzorgings- en verpleeghuizen, ook al vissen, maar nieuwe bezoekersgroepen voor de website te interesseren.

Doel
Wat wil je je doelgroepen mededelen en hoe pak je dat planmatig aan?
● Wil je je potentiële cliënten informeren over wat ze van je organisatie mogen verwachten?
● Wil je in de eerste plaats nieuwe vrijwilligers werven?
● Wil je potentiële verwijzers (zoals huisartsen) op de hoogte brengen van je bestaan (naamsbekendheid)?
Drie doelstellingen waarvoor je een communicatieve aanpak kunt ontwikkelen volgens het AIDA-principe (effe googlen en je vindt hele voorgekookte concepten).

Navigatie en indeling
Pas als je bovenstaande vragen hebt beantwoord kun je over vorm en inhoud van een website gaan nadenken.
Zet je de navigatie bijvoorbeeld op naar doelgroep:
Cliënten – vrijwilliger – gemeente – publiek of naar dienstensoort, bijvoorbeeld:
Begeleiding – mantelzorg – administratieve hulp – boodschappendienst, enzovoort.

Er zijn per organisatie veel verschillende mogelijkheden om de navigatie en de site in te richten. Het herstellen van een foute keuze is meestal een dure en tijdrovende aangelegenheid.
● Wat de beste manier is kun je ontdekken door een aantal mensen uit je doelgroepen te vragen hoe ze een website doorzoeken met een specifieke vraag. Als je nog geen site hebt, vraag dan een aantal mensen wat ze prettige sites vinden en waarom.
● Google op websits die publieksprijzen winnen en zoek uit waarom. Bepaal je liefst tot websites uit je eigen vakgebied.
● Daarnaast zijn er nog vele dure mogelijkheden die voor kleine bedrijven en organisaties meestal onbetaalbaar zijn, zoals het testen van een klikmodel van de website, het laten bouwen van tenminste twee homepages voor een A/B-test en het inhuren van een gespecialiseerd “Search-engine-optimalisatie”-bureau. Een beetje creativiteit en je komt zelf een heel eind. En: de meeste mensen helpen graag een organisatie met een sympathiek doel, dus mensen vinden die willen helpen testen, zal meestal niet moeilijk zijn.

Inhoud en zoekwoorden
De site is volgens plan gebouwd en getest. Intussen is er over de juiste teksten en zoekwoorden nagedacht.

Bij het uitzoeken van wat de juiste zoekwoorden zijn onder klanten, is het van belang van een case (voorbeeld) uit te gaan als je een vraag stelt. Voorbeeld: stel je moeder zit na een heupbreuk in een verpleeghuis en dreigt te vereenzamen omdat jij in Maastricht woont. Waarop zou je zoeken als je een wekelijks wandelmaatje voor haar zoekt?

Verzin voor 5 mensen een dergelijke unieke case en stuur het zoekgedrag niet door suggesties te doen. Geef bij je vraag nooit aan op welke begrippen jij zelf zou zoeken. Leg niet al te specifiek de bedoeling van je vraag uit. Met andere woorden:leg je case zo neutraal en open mogelijk voor. Mensen hun eigen zoekgedrag laten bepalen, is cruciaal voor een goed zoekwoordonderzoek.
Verzin daarnaast drie cases voor mensen die helemaal niet naar jullie op zoek zijn, maar naar bijvoorbeeld een zorginstelling of rollator, waarvan je ook wilt dat ze bij jouw vrijwilligersorganisatie terecht komen. Op welke begrippen zoeken zij en welke teksten moeten er dus aan de site toegevoegd worden zodat jouw organisatie ook hier bij de eerste 10 resultaten staat?

Waarom wil je gevonden worden?
Daaraan vooraf gaat de vraag waarom je wilt dat de je organisatie gevonden wordt: Misschien hebben jullie helemaal geen mankracht voor extra hulpaanvragen, maar wil je het sitebezoek verhogen om de subsidiegever tevreden te stellen of om de naamsbekendheid te vergroten onder professionele zorgverleners. Dergelijke doelstellingen vereisen heel andere teksten en zoekwoorden dan als je potentiële vrijwilligers en hulpvragers op jullie bestaan wilt wijzen. Benader ook een aantal mensen uit dergelijke afgeleide doelgroepen met een case.

Teksten optimaliseren voor zoekmachines
Schrijf de teksten en optimaliseer de titles en alternatieve teksten op pagina-headers, navigatieknoppen, afbeeldingen en links (volgorde van belangrijkheid voor Google). Doe dit niet éénmalig, maar neem dit op in de planning en doe dit standaard als nieuwe inhoud wordt toegevoegd. Gebruik hiervoor de Google-handleiding, Google je eigen site geregeld, Google je concurrenten en “leen” desnoods begrippen en zoekwoorden die ook voor jouw organisatie relevant zijn en bekijk geregeld je sitestats en sites waarop de “pagerank” van je website wordt gemeten.

Hieronder vind je alvast een pageranktooltje:

Check de pagerank van je site hier:

Een goede site met mooie links naar allerlei hulpmiddelen is: Pagerank checker.

Veel succes