tekstuur-zoekmachine-optimalisatie, goedkope websites, webredactie

| meer

Site-ontwikkeling, websitebouw en budgetwebsites

Stappenplan

Wanneer je nog geen website hebt, je meer bezoek wilt trekken of de bestaande site drastisch wilt vernieuwen, dan is het goed om stapsgewijs te werk te gaan. Het is ook goed om weer eens helder voor ogen te krijgen wie ook weer precies je klantgroepen zijn.

De stappen

 1. Bepaal de doelgroep
 2. Je krijgt zicht op je doelgroep en hoe ze je website zullen gaan gebruiken (= het doel vanuit klantperspectief) door een onderzoek te doen dat de “Value House Proposition” heet.
  Uitleg Value House Proposition
  Schematische weergave Value House Proposition
  Mocht je meerdere doelgroepen via één enkele website willen bedienen dan zul je ervoor moeten zorgen dat de “benefits” voor elke klantgroep, evenals de elementen die jouw website onderscheiden van de concurrentie (de “Discriminator”)  overeenkomstig  zijn voor alle doelgroepen. Lukt dat niet, of doen de overeenkomsten te geforceerd en gezocht aan, dan zul je je website moeten opdelen in verschillende informatiesecties per doelgroep, duidelijk onderscheiden op je homepage, bijvoorbeeld in kleurstelling.

  Pijlers
  In het VHP-schema kunnen de pijlers aan inzichten, benefits en concurrentievoordelen dienen om tot zoekwoorden voor je website te komen, maar ook als basisonderwerpen voor marketingteksten en persberichten, waarmee verschillende doelgroepen benaderd kunnen worden.

  Merkpersoonlijkheid
  Het onderdeel merkpersoonlijkheid in het VHP-schema wordt toegelicht op onderstaande link:
  Toelichting merkpersoonlijkheid.
  Er wordt een koppeling gelegd tussen merkbeleving en persoonskenmerken. Er worden er van beide 5 genoemd. Het is wellicht behulpzaam om deze tien kenmerken tegen elkaar af te zetten in een tabel met een X- en Y-as en je af te vragen wat de mensen die een combinatie van beide kenmerken in zich dragen op je site komen doen. Hiervoor zou je de doelgroepskenmerken en inzichten uit het ingevulde VHP-schema als aanzet kunnen nemen.

  Persona’s
  Om nog meer zicht te krijgen op hoe je doelgroep zich gedraagt, stel je je een paar echte personen uit je doelgroep voor en maak je van hen een profiel. Dit is een “persona”:
  Voorbeeld profielen van een fictieve persoonlijkheid (een persona)

 3. Doel (wat wil je dat ze op de site gaan doen?)
 4. Hier vind je alvast een korte omschrijving van het AIDA-model en aan de hand van het menstype en de beslisfase waarin ze zich bevinden, kun je bepalen waaraan de navigatie van je website moet voldoen:
  ● Het AIDA-beslismodel en bijbehorend menstyoe.
  – Attention (eerste fase): Om de aandacht van dit methodische menstype te wekken, moet je als bedrijf werken aan je naamsbekendheid en een betrouwbaar imago; je website moet goed vindbaar zijn in zoekmachines en je moet een uitgekiende Internetmarketingstrategie voeren met inzet van Social Media als Youtube en Wikipedia. Je website heeft in deze fase een voorlichtend doel en het menstype dat je daarmee bereikt, oriënteert zich gedetailleerd en precies. Zij doorlopen liefst het gehele informatieproces. Deze groep klikt niet op een Google Ad-words-advertentie en zal nooit het bestelproces ingaan, hoe goed de landingspage ook is. Een stapsgewijze opbouw van je navigatie en feitelijke teksten zijn voor deze groep onontbeerlijk.
  – Interest (fase 2) trekt het mensgerichte type aan. Deze groep staat in principe welwillend tegenover je product, maar kan meestal kiezen uit vele gelijkwaardige alternatieven, dus moet met argumenten (feitelijke informatie waarom jouw product het beste is) overtuigd worden. Deze groep is bereid om kennis over het product tot zich te nemen en besteedt tijd aan het surfen op Internet en het bezoeken van vergelijkingssites. Deze groep wil persoonlijk aangesproken worden met relevante informatie. Stoot ronkende reclametaal de eerste groep af, deze groep denkt “eerst zien, dan geloven en is er feitelijk ongevoelig voor. Dit is ook een groep die eerder de natuurlijke zoekresultaten zal volgen dan op een advertentie klikken. Prijsinformatie in de advertentie waaruit blijkt dat je de goedkoopste bent kan hem ook verleiden. Dit menstype bekijkt immers ook vergelijkingssites. Bied naast prijsinformatie ook recensies en specificaties aan deze groep over je product of dienst. Vooral recensies zullen het goed doen, evenals afbeeldingen, handleidingen en instructiefilmpjes.
  – Desire (het doelgerichte type, of fase 3 van je “verkooporoces” of het genereren van “leads”op je website): deze groep is al klaar met het orientatieproces en weten al wat ze willen. Ze hebben al een keus gemaakt. Ze zullen niet veel tijd op je website willen doorbrengen. Een eenvoudig bestelproces, overzichtelijke productinformatie, goede service en prijs zijn belangrijke criteria in de aankoopbeslissing. Zij navigeren niet door je site, maar gebruiken de zoekfunctie. Komt er geen bruikbaar resultaat uit, dan gaan ze naar de concurrent.
  In fase 3 van het beslisproces (fase 1 en 2 behoren tot de instap en oriëntatiefase) komen naast voorlichtings- en informatieve teksten ook de verkoopargumenten voor jouw specifieke product of dienst op de prominent aan bod met vragen als: Wat zijn de voordelen van mijn product ten opzichte van soortgelijke, dus waarin onderscheidt jouw product zich van dat van de concurrent? Met deze argumenten trek je het mensgerichte type over de streep en een deel van de doelgerichte types. Een ander deel van deze snelle beslissers laat zich net als menstype 4 (hieronder) eerder overtuigen door reviews en aanbevelingen, dus ook eerder door een gebruikservaring van een andere gebruiker en de emotionele waarde van een product dan door kwalitatieve argumenten. Grote bedrijven besteden dan ook veel tijd aan het (laten) vervaardigen van productrecensies en het monitoren van hun reputatie op Internet. Beter dat mensen op jouw forum klagen, dan bij TROS Radar, VARA Kassa of omroep MAX. Door als bedrijf serieus en met begrip te reageren op online klagers, kun je de klachtenstroom qua toon sturen en soms indammen.
  – Action (Fase 4 en de spontane menstypes): de potentiële impulsaankopers. Naast goede informatie die ze soms al in een eerdere fase op je site of elders hebben gevonden, zijn zij zeer gevoelig voor lokkertjes en hompage-features als “top 5”, “Uitgelicht”, “tagwolken” en “Anderen kochten ook”.
  NB: het menstype 3 en 4 zijn snelle beslissers en stappen wellicht pas in fase 3 en 4 van het AIDA-proces in).

 5. Bepaal de juiste zoekwoorden
  ● Vraag potentiële klanten op welke begrippen ze zouden zoeken naar uw product of dienst
  ● Ga na op welke begrippen de concurrent wordt gevonden (Google de concurrent)
  ● Gebruik de Google Keywordtool, de Google webmastertools en de Firefox Webdeveloper-plugin.
  Google Keyword-tool
  Google Webmaster Tools
  Firefox Web Developer Toolbar
  Chrome Web Developer Toolbar
 6. Zet dan pas een navigatiestructuur voor uw site op en test deze op logica en begrijpelijkheid in een klikmodel met globale inhoud in trefwoorden. Doe dit met 6 tot 10 mensen uit uw doelgroep.
  (vergeet de Sitemap generator voor Google niet:
  Google Sitemap Generator)
 7. Begin pas met de bouw als de juiste zoektermen en een heldere navigatiestructuur zijn bepaald.
 8. Ga dan zoekwoordrijke teksten schrijven of herschrijf bestaande teksten.

Tekstuele voorbeelden
Onder de “SEO tips en tricks” vind je uitgewerkte tekstvoorbeelden. Voor de “leesbaarheid” door zoekmachines is de belangrijkste tip: hou je zoveel mogelijk aan de structuur en opbouw van een verkort persbericht of krantenartikel voor je webpagina. Ook de navigatiestructuur in het onderstaande voorbeeld is als een persbericht opgebouwd. Het biedt een goede richtlijn en voorkomt een overkill aan informatie op je site die vanuit gebruikersperspectief wellicht overbodig is.
Tip 2: Schrijf vanuit bezoekersperspectief. Het helpt om je af te vragen, alvorens je een pagina of bericht gaat schrijven: wat zoekt de bezoeker van mijn website; wat wil hij weten? Dat is lastig; veel mensen zijn geneigd aanbodgericht te schrijven. Hun eigen producten en diensten kennen ze immers beter dan hun doelgroep. Dat geldt des te meer als een organisatie groter wordt; of een webredacteur vooral uitvoerder is binnen een organisatie en noodgedwongen moet zwichten voor inhoudelijk deskundigen (die helaas meestal geen internetdeskundigen zijn, noch goede tekstschrijvers). Anders zaten ze wel op de plek van de webredacteur !

De navigatiestructuur

Uit een goede formulering van je kernactiviteiten en je missie en visie kun je afleiden wat de basale inhoud van je website zou moeten zijn. Deze promaire inhoud omvat de hoofdnavigatie van je website.
In bijgevoegd voorbeeld: bij handjehelpen.nl wordt de basale inhoud gevormd door de kernactiviteit: hulp geven, en hulp vragen. Dit wordt goed aangegeven met gekleurde buttons. Tegelijk worden hiermee doelgroepen benoemd, voor wie aanvullende informatie op de vervolgpagina’s te vinden is.

Secudaire informatie over de organisatie, en aanmdachtstrekkers voor nieuwe bezoekers, zoals “Nieuws” komen terug in de top- en footernavigatie. Hoewel er best enige kritiek op de vorm van de site mogelijk is, is net name de indeling van de homepage optimaal.
Zie: handjehelpen.nl

Wie, wat, waarom-aanpak
In basis zou de navigatie ook kunnen worden opgebouwd in de vorm van een aantal logisch te beantwoorden vragen:

Wat is het of wat doen wij? Diensten of producten.
Hoe werkt het? Werkwijze, algemene voorwaarden en klachtenafhandeling.
Voor wie is het? Wie zijn onze klanten? Hier zou ook het portfolio kunnen worden ondergebracht en een sectie “klantreacties”.
Wie zijn wij? of “Over ons” of “Profiel” Denk na een introductie aan een subpagina over missie, visie, organisatie, medewerkers en historie.
Wat zijn de kosten? Over prijzen en offerte aanvragen
Waar is het? Vestigingsplaats, route en contactinformatie

Natuurlijk kunnen hiernaast nog allerlei navigatiebuttons en pagina’s worden opgenomen, zoals “Contact” en “Agenda”, maar als je “vergaarbakbuttons” nodig hebt met namen als ”thema’s”, heroverweeg dan liever de navigatiestructuur en probeer zoveel mogelijk te denken vanuit de klant die iets op je site zoekt en minder vanuit het aanbod van je organisatie of bedrijf. Voor de goedwillende bezoeker is lang niet altijd duidelijk wat er achter knoppen als “thema’s” of “algemene info” te vinden is; ook loop je het risico dat de bezoeker te vaak moet klikken voor hij bij de juiste informatie is. Bovendien kan een zoekmachine weinig met termen als “algemene informatie”. Dit is niet goed voor de zoekmachinepositie van je site. Een beetje handig herschikken en de meeste informatie zal in één van de bovenstaande categorieën onder te brengen zijn.
Een voorbeeld van een navigatie naar bovenstaand model is:  www.epp.nl

● Een samenvatting van aandachtspunten die zijn uitgewerkt op deze site, heeft Aanne Raaymakers voor je op een rijtje gezet in: 50 tips voor bloggers.